• 0821 - 2441444
  • govtcpc108@gmail.com

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮೈಸೂರು ಎಂಬುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ AICTE ಅನುಮೋದಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮೀಸಲಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಸುದ್ದಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್ .ಯು. ತಳವಾರ್

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು

ಶ್ರೀ. ಸಿ ಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್